Bod č.12.:

TAJ/3 - Novela Statutu města

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Změnová vyhláška)
Příloha č.2 (Revize textu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX