Bod č.15.:

MAI/1 - 1. návrh plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2014

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2013

5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX