Bod č.152.:

VZVZ/2 - Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za I. pololetí roku 2013

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX