Bod č.122.:

OŠMT/2 - Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - žádost o poskytnutí finanční dotace)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - zápis z jednání KVV RMP ze dne 4. 6. 2013)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:530 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX