Bod č.27.:

MAJ/8 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení kanalizační stoky do majetku města - Občanské sdružení Plzeň - Zadní Roudná.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (dříve přijatá usnesení)
Příloha č.4 (zákres nové stoky do kat. mapy)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 817 ze dne 22. 8. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:437 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX