Bod č.31.:

MAJ/12 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA- VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od manželů Gruškových.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (vyjádření vlastníka)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 415/12)
Příloha č.3 (informace o stavbě)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (GP)
Příloha č.6 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:441 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX