Bod č.101.:

EVID/3 - Svěření kulturního zařízení – dům Malesice č. p. 228, Malesická Náves 1, do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 9 – Malesice č. 11/2013 ze dne 14. 5. 2013)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ č. j. MMP/108374/13 ze dne 27. 5. 2013)
Příloha č.3 (KNM RMP ze dne 6. 6. 2013)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Příloha č.7 (Modrá mapa)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 704 ze dne 27. 6. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:509 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX