Bod č.20.:

MAJ/1 - Uzavření dodatku ke kupní smlouvě na TDI v lokalitě Mohylová ulice k.ú. Doubravka, investor PRESTOL, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP 137/2013)
Příloha č.2 (zápis z jednání ze 17. 7. 2013)
Příloha č.3 (vyznačení trasy veřejného osvětlení)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (usnesení RMP 810/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:430 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX