Bod č.7.:

MST1/1 - Vyřazení investičního záměru demolice objektu V Lomech 13 z plánu realizace staveb VIV a ostatních stavebních akcí na rok 2013

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX