Bod č.138.:

ORG/5 - Dopis pí Vosykové ve věci platby za odvoz komunálního odpadu

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dopis TÚ MMP ze dne 17. 1. 2012)
Příloha č.2 (Návrh odpovědi )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX