Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení)
Příloha (Usnesení z 24. zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX