Bod č.4.:

RMO1/1 - Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytnutí informací)
Příloha (Interpelace)
Příloha č.1 (Odpovědi na body 1 a 3)
Příloha č.1 (Smlouva - Ing. Bejčková)
Příloha č.2 (Program jednání ZMO Plzeň 1 ze dne 3.9.2013)
Příloha č.2 (Hlasování - bod 14 (bod 2b))
Příloha č.2 (Hlasování - bod 15)
Příloha č.2 (Hlasování - bod 17)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX