Bod č.5.:

MSU1/1 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 47, 48

(předkladatel:Rada MO Plzeň1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX