Bod č.8.:

ST1/3 - Návrh obecně závazné vyhlášky ZMP o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr.Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Statut města Plzně - usnesení)
Důvodová zpráva (Statut města Plzně - zpráva)
Příloha č.1 (Příloha 1 - Navrhované změny - revize)
Příloha č.2 (Příloha 2 - Změnová vyhláška)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 24.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX