Bod č.38.:

MAJ/19 - Odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 1954/179 k.ú. Litice u Plzně od společnosti SOMAX PLUS, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost MO Plzeň 6 - Litice )
Příloha č.2 (Zápis z jednání)
Příloha č.3 (Studie - ul. Spádná )
Příloha č.4 (Prohlášení o zúžení zástavního práva)
Příloha č.5 (KNM RMP ze dne 15. 8. 2013)
Příloha č.6 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.7 (Usnesení ZMO Plzeň 6 - Litice)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.10 (Geometrický plán)
Příloha č.11 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:448 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX