Bod č.103.:

EVID/5 - Odstranění staveb nefunkčních měrných objektů ve správě OSI MMP

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost OSI MMP )
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP/134945/13 ze dne 17. 7. 2013)
Příloha č.3 (Foto - objekt Domažlická)
Příloha č.4 (Zákres v KM - objekt Domažlická)
Příloha č.5 (Modrá mapa s vyznačením - objekt Domažlická)
Příloha č.6 (Letecký snímek s vyznačením - objekt Domažlická)
Příloha č.7 (Foto - objekt Vejprnická)
Příloha č.8 (Zákres v KM - objekt Vejprnická)
Příloha č.9 (Modrá mapa s vyznačením - objekt Vejprnická)
Příloha č.10 (Letecký snímek s vyznačením - objekt Vejprnická)
Příloha č.11 (Foto - objekt Plaská)
Příloha č.12 (Zákres v KM - objekt Plaská)
Příloha č.13 (Modrá mapa s vyznačením - objekt Plaská)
Příloha č.14 (Letecký snímek s vyznačením - objekt Plaská)
Příloha č.15 (Zápis z KNM RMP ze dne 29. 8. 2013)
Příloha č.16 (Usnesení RMP č. 919 ze dne 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:511 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX