Bod č.108.:

OI/1 - Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce tramvajové trati Pražská - U Zvonu v Plzni - aktualizace 2010

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY)
Příloha č.2 (SITUACE)
Příloha č.3 (JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU OI MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:516 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX