Bod č.24.:

MAJ/5 - Výkup části pozemku parc.č. 1068/13 k.ú.Bručná ze spoluvlast. manž. Bursových a manž. Kuralových do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spoluvlastníků)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 2)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (usnesení RMP 818/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:434 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX