Bod č.42.:

MAJ/23 - Bezúplatný převod p.č. 1175/2 a podílu na p.č. 1174/3 k.ú. Hradiště u Plzně z vlast. ÚZSVM do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 198/2013)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení Komise RMO Plzeň 2)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:452 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX