Bod č.131.:

PRIM/3 - Děkovný dopis od Růženy Čechové, starostky Města Terezín, za finanční pomoc

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX