Bod č.25.:

MAJ/6 - Směna v k.ú. Křimice a budoucí majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „BYTOVÝ DŮM KŘIMICE – 27 BJ“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMO č. 014/2012) (*)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 202/2012)
Příloha č.5 (zápis z KNM ) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (katastrální mapy )
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 901/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:435 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX