Bod č.21.:

MAJ/2 - Majetkoprávní vypořádání mezi ŘSD ČR a městem Plzní – směna pozemků „Rokycanská x Nepomucká“ a převod původní silnice I/20

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zápisy z jednání)
Příloha č.2 (žádost ŘSD ČR)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ ke směně )
Příloha č.4 (doplňující stanoviska TÚ )
Příloha č.5 (stanovisko TÚ k záměru směny)
Příloha č.6 (stanovisko k převodu silnice I/20)
Příloha č.7 (zápis z KNM ze dne 6. 6. 2013)
Příloha č.8 (mapy – pozemky do majetku města)
Příloha č.9 (mapy – pozemky z majetku města)
Příloha č.10 (mapy – pozemky ŘSD do směny č. II)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 692/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:431 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX