Bod č.99.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 2756 k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP ze dne 6.6..2013)
Příloha č.5 (usnesení RMP č.696 ze dne 27.6.2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem transakce)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:507 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX