Bod č.100.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 110/4 k.ú. Lobzy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO 4)
Příloha č.5 (zápis KNM RMP ze dne 6.6..2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem transakce)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (usnesení RMP č.826 ze dne 22.8.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:508 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX