Bod č.44.:

MAJ/25 - Výkup id. spol. podílu o vel. 1/6 z celku na pozemku parc.č. 6711/2, k.ú. Plzeň, v areálu 10.ZŠ, nám. Míru 6, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nabídka výkupu)
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Vyjádření MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 15. 8. 2013) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační turistická mapa))
Příloha č.7 (Usn. RMP č. 903 ze dne 12. 9. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:454 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX