Bod č.110.:

ŘÚSO/1 - Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření p.o. v působnosti KŘÚSO MMP

(předkladatel:Bc. Herinková, pí Rottová, p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ZOO - movitý)
Příloha č.2 (ZOO - nemovitý)
Příloha č.3 (Esprit - movitý)
Příloha č.4 (Esprit - nemovitý)
Příloha č.5 (DJKT - movitý)
Příloha č.6 (DJKT - nemovitý)
Příloha č.7 (KMP - movitý)
Příloha č.8 (KMP - nemovitý)
Příloha č.9 (HaP - movitý)
Příloha č.10 (HaP - nemovitý)
Příloha č.11 (MÚSS - movitý)
Příloha č.12 (MÚSS - nemovitý)
Příloha č.13 (DCP - movitý)
Příloha č.14 (DCP - nemovitý)
Příloha č.15 (SHaK - movitý)
Příloha č.16 (SHaK - nemovitý)
Příloha č.17 (Alfa - movitý)
Příloha č.18 (Alfa - nemovitý)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:518 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX