Bod č.49.:

PROP/3 - Prodej garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 3979/19, včetně pozemku parc.č. 3979/19, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost Němcovi)
Příloha č.2 (žádost Rada)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 100/2012)
Příloha č.5 (usnesení Komise RMO Plzeň 2 - Slovany č. 35 ze dne 15. 5. 2013)
Příloha č.6 (usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 86 ze dne 5. 6. 2013)
Příloha č.7 (zápis z KNM ze dne 6. 6. 2013) (*)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (mapa)
Příloha č.12 (KM)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 683 ze dne 27. 6. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:459 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX