Bod č.50.:

PROP/4 - Prodej části pozemku parc. č. 2575/1, o výměře 17 m2 z celkové výměry 12 640 m2, k. ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP, vyjádření OSI MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO 3 č. 397/12, mapa s vyznačením)
Příloha č.4 (zápis z KNM ze dne 14. 3. 2013) (*)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (mapa modrá se zákresem)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 684 ze dne 27. 6. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:460 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX