Bod č.52.:

PROP/6 - Prodej části pozemku parc. č. 272/1, o výměře 99 m2 z celkové výměry 13 984 m2, k. ú. Radobyčice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (doplnění stanoviska ORP)
Příloha č.4 (aktualizace stanoviska ORP)
Příloha č.5 (odsouhlasení GP ze strany ORP MMP)
Příloha č.6 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 348/2011)
Příloha č.7 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 398/2012)
Příloha č.8 (vyjádření OŽP MMP + doplnění vyjádření OŽP)
Příloha č.9 (pozastavení žádosti + žádost o prošetření žádosti ze strany ORP MMP)
Příloha č.10 (vyjádření žadatelů k podmínkám ORP MMP pro realizaci stavby)
Příloha č.11 (doplnění žádosti )
Příloha č.12 (zápis z KNM RMP) (*)
Příloha č.13 (fotodokumentace)
Příloha č.14 (územní plán)
Příloha č.15 (letecký snímek)
Příloha č.16 (orientační mapa)
Příloha č.17 (zaměření skutečného stavu oplocení, vytýčení prodávané části pozemku)
Příloha č.18 (geometrický plán)
Příloha č.19 (katastrální mapa)
Příloha č.20 (usnesení RMP č. 821 ze dne 22. 8. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:462 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX