Bod č.62.:

PROP/16 - Zrušení usnesení ZMP č. 29 ze dne 24. 1. 2013 ve věci prodeje pozemku parc.č. 1418/1, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (odstoupení od žádosti)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1671 ze dne 20. 12. 2012)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 29 ze dne 24. 1. 2013)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (mapa)
Příloha č.8 (KM)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 690 ze dne 27. 6. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:472 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX