Bod č.127.:

BEZP/1 - Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie PK v rámci projektu "Bezpečné město".

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis vrchního rady plk. Mgr. Jaromíra Knížete)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:535 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX