Bod č.45.:

MAJ/26 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 435/14 v k.ú. Radobyčice pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice”.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (vyjádření vlastníků)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 415/12)
Příloha č.3 (informace o stavbě)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (GP)
Příloha č.6 (RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:455 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX