Bod č.46.:

MAJ/27 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ ke stavbě)
Příloha č.3 (vyjádření vlastníků)
Příloha č.4 (informace o stavbě)
Příloha č.5 (mapy KN p.č. 290/3)
Příloha č.6 (GP)
Příloha č.7 (mapy KN p.č. 322/8)
Příloha č.8 (stanovisko TÚ p.č.322/8)
Příloha č.9 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.10 (KNM) (*)
Příloha č.11 (RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:456 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX