Bod č.5.:

ÚKEP/1 - Žádost o dotaci z ROP NUTS II JZ na proj. Revitalizace uliční sítě histor. centra města Plzně – část I – Riegrova, Dominikánská

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení ZMP č. 371 ze dne 5. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:416 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX