Bod č.7.:

ÚKEP/3 - Žádost o dotaci z ROP NUTS II JZ na projekt „Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu histor. jádra města Plzně“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 371 ze dne 5. 9. 2013)
Příloha č.2 (Vizualizace projektu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:418 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX