Bod č.37.:

MAJ/18 - Výkup pozemku parc.č. 1770, k.ú. Černice, od podíl. spoluvlast. zaps. na LV č. 341 pro k.ú. Černice, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. souhlasu s navrhovanou výší kupní ceny)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP )
Příloha č.3 (vyjádření MO Plzeň 8)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 905 ze dne 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:447 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX