Bod č.43.:

MAJ/24 - Výkup pozemků parc.č. 328/3 a parc.č. 333/2, oba k.ú. Bukovec, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost vč. souhlasu s navrhovanou výší kupní ceny)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 4 - Doubravka)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 906 ze dne 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:453 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX