Bod č.33.:

MAJ/14 - Výkup pozemků v k.ú. Lobzy pro IA "Rekonstrukce Dlouhá ul. v Plzni" od pí Bohumily Grobové a p. Jiřího Jaroše

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI + zákres záborů a požadavku na výkup)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníků pozemků)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (zápis KNM 15. 8. 2013)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.7 (územní plán + letecký snímek)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 895 z 12.9.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:443 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX