Bod č.22.:

MAJ/3 - Směna částí pozemků v k.ú. Bručná mezi městem Plzní a pí Ivanou Korsovou a p. Ing. Bohuslavem Korsou, CSc.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o směnu vč. korespondence z r. 2004)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ ze dne 29. 11. 2012 a 4. 2. 2013)
Příloha č.3 (Usnesení KNM RMO Plzeň 2 č. 4/13 ze dne 9. 1. 2013)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP ze dne 18. 4. 2013)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.7 (Geometrický plán č. 1412-28/2013)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 693 ze dne 27. 6. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:432 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX