Bod č.34.:

MAJ/15 - Výkup pozemku v k.ú. Lozby pro IA "Rekonstrukce Dlouhá ul. v Plzni" od Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň Letná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI + zákres záboru a požadavku na výkup)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka pozemku)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usn. RMO 4 č. 170/13)
Příloha č.5 (zápis KNM 15. 8. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (snímky map)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 896 z 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:444 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX