Bod č.35.:

MAJ/16 - Výkup pozemku v k.ú. Skvrňany - 2 fyzické osoby uvedené na LV č. 172 pro k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OSI + zákres přiváděcího řadu)
Příloha č.2 (vyjádření a souhlas vlastníků dotč. pozemků)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usn. RMO 3 č. 261 z 13. 8. 2013)
Příloha č.5 (zápis KNM 15. 8. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (snímky map)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 897 z 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:445 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX