Bod č.40.:

MAJ/21 - Výkup pozemku parc.č. 243/5 k.ú. Malesice, od p. Ivana Trnky, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost ÚMO Plzeň 9-Malesice o zahájení jednání)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ ze dne 19. 4. 2013)
Příloha č.3 (Mailové sdělení ZMO Plzeň 9 ze dne 25. 9. 2013)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP ze dne 29. 8. 2013)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.7 (Usnesení RMP ze dne 26. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:450 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX