Bod č.125.:

OŠMT/5 - Rozpočtové opatření - snížení provozního příspěvku a zvýšení investičního příspěvku 25. ZŠ Plzeň

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:533 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX