Bod č.36.:

MAJ/17 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p.č. 11319/42, k.ú. Plzeň - Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MO 1 vč. zákresu)
Příloha č.2 (souhas PT a.s.)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usn. ZMO 1 č. 311 ze dne 18.6.2013)
Příloha č.5 (usn. ZMO 1 č. 244/2012 a 288/2013)
Příloha č.6 (zápis z jednání 31.5.2013)
Příloha č.7 (snímky map)
Příloha č.8 (zápis KNM 29.8.2013)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 898 z 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:446 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX