Bod č.41.:

MAJ/22 - Směna pozemků v k.ú. Bručná mezi městem Plzní a p. Ing. Pavlem Česalem

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Postoupení žádosti z ÚMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.2 (Žádost p. Ing. Česala o směnu poz. vč. zákresu)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ ze dne 17. 1. 2013)
Příloha č.4 (Usnesení KNM RMO Plzeň 2 č. 22/13 ze dne 13. 3. 2013)
Příloha č.5 (Zápis KNM RMP ze dne 18. 4. 2013)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.8 (Geometrický plán č. 1413-57/2013)
Příloha č.9 (Usnesení RMP ze dne 26. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:451 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX