Bod č.145.:

ÚKEP/5 - Současný stav projektu „4x4 Cultural Factory Světovar“ a návrh konceptu provozu

(předkladatel:Ing. Beneš)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Světovar - příjmy a výdaje)
Příloha č.2 (Zájemci o dlouhodobý pronájem Světovaru)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX