Bod č.83.:

PROP/38 - Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2009/002950 – zrušení podmínky výpůjčky části nebytových prostorů pro MÚSS

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (darovací smlouva)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 878/09, ZMP č. 452/09)
Příloha č.4 (list vlastnictví)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 15. 8. 2013)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 894 ze dne 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:493 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX