Bod č.84.:

PROP/39 - Prodej nemovitostí na adrese Rubešova 15, Východní Předměstí č.p. 579, včetně pozemku parc.č. 1171, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost BYT MMP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany )
Příloha č.4 (popis nemovitosti)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 643/11)
Příloha č.6 (zápis z KNM ze dne 15. 8. 2013)
Příloha č.7 (fotodokumentace )
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 892 ze dne 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX