Bod č.123.:

OŠMT/3 - Poskytnutí dotací pro tělovýchovné subjekty na krytí následků povodňových škod a změna účelu poskytnuté dotace

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Formulář žádosti)
Příloha č.2 (Usnesení KSM 3/05 ze dne 30.3.2005)
Příloha č.3 (Dílčí důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:531 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX