Bod č.126.:

OŠMT/6 - Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek MŠ Plzeň

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (2. MŠ )
Příloha č.2 (5. MŠ )
Příloha č.3 (6. MŠ)
Příloha č.4 (7. MŠ)
Příloha č.5 (16. MŠ)
Příloha č.6 (17. MŠ )
Příloha č.7 (21. MŠ)
Příloha č.8 (22. MŠ)
Příloha č.9 (23. MŠ)
Příloha č.10 (24. MŠ)
Příloha č.11 (25. MŠ )
Příloha č.12 (27. MŠ )
Příloha č.13 (29. MŠ)
Příloha č.14 (31. MŠ)
Příloha č.15 (32. MŠ )
Příloha č.16 (33. MŠ)
Příloha č.17 (37. MŠ)
Příloha č.18 (38. MŠ )
Příloha č.19 (44. MŠ )
Příloha č.20 (46. MŠ)
Příloha č.21 (49. MŠ)
Příloha č.22 (50. MŠ)
Příloha č.23 (51. MŠ)
Příloha č.24 (54. MŠ )
Příloha č.25 (55. MŠ)
Příloha č.26 (56. MŠ )
Příloha č.27 (57. MŠ)
Příloha č.28 (60. MŠ )
Příloha č.29 (61. MŠ )
Příloha č.30 (63. MŠ )
Příloha č.31 (64. MŠ)
Příloha č.32 (70. MŠ )
Příloha č.33 (78. MŠ )
Příloha č.34 (80. MŠ )
Příloha č.35 (81. MŠ)
Příloha č.36 (87. MŠ )
Příloha č.37 (89. MŠ)
Příloha č.38 (90. MŠ )
Příloha č.39 (91. MŠ )
Příloha č.40 (MŠ Křimice )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:534 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX